ปฏิทินการศึกษารายเทอม

ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๕ พ.ค. วันเปิดเทอมชั้นประถมและมัธยมต้น และพิธีรับขวัญเด็กประถมหนึ่ง รุ่น ๘
วันพฤหัสที่ ๑๖ พ.ค. วันเปิดเทอมของเด็กอนุบาลและเนิสเซอรี
วันอังคารที่ ๑๖ ก.ค. หยุดวันอาสาฬหบูชา
ปิดกลางภาควันจันทร์ที่ ๒๙ ก.ค. ถึงอังคารที่ ๖ ส.ค.
[วันที่ ๒๗ ก.ค. ถึง ๑ ส.ค. อบรมคณิตศาสตร์และฟิสิกส์โดยครูโฮลเกอร์ จัดที่ดุลยพัฒน์]
วันพุธที่ ๗ ส.ค. เปิดเรียน
วันจันทร์ที่ ๑๒ ส.ค. หยุดวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
วันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ย. เทศกาลไหว้พระจันทร์
ปิดเทอม วันจันทร์ที่ ๗ ต.ค.ถึงวันอังคารที่ ๒๙ ต.ค.
[วันที่ ๒๓ ถึง ๒๗ ต.ค. อบรมครูปฐมวัยโดยครูซูซาน วีเบอร์ ที่ดุลยพัฒน์]
วันพุธที่ ๓๐ ต.ค.  เปิดเรียนภาคที่สอง ปีการศึกษา๒๕๖๒
หมายเหตุ อัพเดทเมื่อ 01 มิถุนายน 2562 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Scroll to Top