เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562


การศึกษาเพื่อชีวิตเป็นอย่างไร?
เราจะนำพาเด็กไปสู่โลกกว้างอย่างคนที่มีวุฒิภาวะสมวัยได้อย่างไร?
เราจะดูแลและบ่มเพาะสติปัญญา เชาวน์ปัญญาให้แข็งแรง
และเติบโตไปพร้อมกับจิตใจ อารมณ์ภายในได้อย่างไร
ถ้าสนใจระบบการศึกษาวอลดอร์ฟ (Waldorf education)
เชิญเยี่ยมชมที่ดุลยพัฒน์ได้
ทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมง
โปรดโทร.เพื่อการนัดหมายล่วงหน้านะคะ

ภาพบรรยากาศ OPEN HOUSE ดุลยพัฒน์ : 17 ก.พ. 2562

ภาพบรรยากาศ
OPEN HOUSE ดุลยพัฒน์
17 ก.พ. 2562

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ชาวดุลยพัฒน์ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ปกครองทุกท่าน ในงาน OPEN HOUSE ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้มาในหัวข้อสาธิตการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์

(เพิ่มเติม…)